Suvisaariston vesiosuukunnan verkosto kattaa tänä päivänä koko varsinaisen toiminta-alueen, eli maayhteydessä olevan Suvisaariston. Varsinainen toiminta-alue on vahvistettu kiinteistökohtaisesti ja perustuu suurimmilta osin -88 vahvistettuun alueen yleiskaavaan. Lisäksi verkostoon on liittynyt sekä yksittäisiä kiinteistöjä lähellä olevista saarista sekä suurempia saariyhteisöjä kuten Lehtisaaret ja Pentala lähisaarineen joissa on kesävesi ja -viemäri.

Järjestetty vesi- ja viemärihuolto on merkittävällä tavalla vaikuttanut alueen asumismukavuuteen sekä ympäristön suojeluun. Verkosto on rakennettu ympäristöä säästävällä tavalla matalapaineviemäritekniikkaa hyödyntäen. Kunnallistekniikan tasolla oleva vesihuolto on myös merkittävällä tavalla vaikuttanut alueen uudisrakentamismahdollisuuksiin.

Hallinto: Osuuskunnan hallinto perustuu 8 hengen hallituksesta, isännöintipalvelut ostetaan isännöintitoimistolta.
Vedenhankinta: Vesi hankitaan HSY:ltä ja on laadultaan samaa kuin muulla pääkaupunkiseudulla.
Viemäröinti: Jätevesi johdetaan HSY:n viemäriverkostoon ja käsitellään HSY:n puhdistamolla.

Avainlukuja:

  • perustettu 1999
  • liittymiä n. 380 kpl sekä n. 100 kesävesiliittymää
  • Runkolinja varsinaisella toiminta-alueella n 30 km
  • Pentalassa ja Lehtisaarissa kesävesirunkoverkko yhteensä n 5 km.
  • Tekniikka: Runkolinjat PN10 (32- 160 mm) polyeteeniputkea, lämpöeristettyjä, pääosin sähkölämmitteisiä.. Sähköliittymiä, jakokaappeja pumppuja ja lämmitystä varten 30 kpl. Viemäröinti on toteutettu matalapainejärjestelmällä ja kiinteistöjen vastuulla olevat kiinteistökohtaiset asemat vastaavat syötöstä.
  • Saarten merilinjoja varten on pumppuasemia 4 kpl joista 2 kpl saarissa.
  • Liittymäkapasiteetti n. 600, runkolinjat valmiina.
  • Vedenkulutus: n 38.000 m3/ v.
  • Terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen vesilaitoksen riskinarvioinnin hyväksyminen: WSP (Water Safety Plan) on hyväksytty 25.2.2021, Espoon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto.