Yhteistyö Espoon suuntaan

Suvisaariston Vesiosuuskunnan toiminta-alueella tapahtuvan kaavoituksen vuoksi kommunikointitarve Espoon kaupungin kanssa lisääntyy entisestään. Toteutuessaan Espoon kaupungin vesihuoltoon liittyvät suunnitelmat vaikuttavat oleellisesti myös vesiosuuskunnan toimintaan ja sen kehittämiseen. Varmistaakseen entistä toimivamman tiedonkulun Espoon kaupungin suuntaan olemme kutsuneet Espoon kaupunkitekniikan johtajan, Harri Tanskan, hallituksen asiantuntija jäseneksi, johon tehtävään hän on myös suostunut.

Lisätietoja:

Soukanniemi http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Espoonlahti/Soukanniemi_412900

Bergö http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Yleiskaava/Vireilla_olevat_yleiskaavat/Bergo_osayleiskaava

Yhteistyö HSY:n suuntaan

Vesilainsäädäntö asettaa entistä tiukempia vaateita vesilaitoksille ja niiden toimittaman veden laadun varmistamiselle. Uudet vaateet edellyttävät Suvisaariston Vesiosuuskunnalta yhä suurempaa panostusta laadun ylläpitoon, valvontaan ja kriisivalmiuksien kasvattamiseen. Vaikka yhteistyö Isännöintiä hoitavan Primanin kanssa on parantanut valmiuksiamme vastata kiristyviin vaateisiin, vaateet edellyttävät meiltä jatkuvia lisäsatsauksia valmiuksien kehittämiseksi. Siksi vesiosuuskunnan hallitus päätti kartoittaa onko SvSv:llä ja HSY:llä edellytyksiä yhteistyön aloittamiseksi. Kartoitus aloitettiin 24.01.2018 pidetyllä perustavalla kokouksella. Kokouksessa ideoitiin useita osa-alueita, joilla yhteistyö olisi mahdollista. Konkreettisin tulos keskusteluista oli HSY:n edustaja, Jyrki Kaijan, kutsuminen osallistumaan SvSv:n hallituksen kokouksiin asiantuntija jäsenenä, ja sillä tavoin tutustumaan lähemmin meidän toimintaamme.

Asiantuntija jäsenillä ei ole hallituksen kokouksissa äänivaltaa, vaan heidän tehtävänänsä on tiedonkulun varmistaminen sekä yhteistyön edellytysten etsiminen.