Osuuskunnan vesijohtoverkostoa huuhdellaan 2.10.2020. Tämä saattaa aiheuttaa vedenpaineen heikkenemistä. Tilanteen pitäisi korjaantua päivän aikana.

Toimenpide tehdään, koska liittyjiltä on tullut ilmoituksia ruskeasta vedestä. Veden väri todennäköisesti johtuu putken sisäpinnalta irtoavasta ruosteesta. Huuhtelun tulisi korjata tilanne. Liittyjiä pyydetään kuitenkin seuraamaan tilannetta ja ilmoittamaan laatuhäiriöistä toimitusjohtajalle.