Suvisaariston Vesiosuuskunta kartoittaa yhdessä HSY:n kanssa osuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston kuntoa touko- ja kesäkuussa 2021. Kartoitukset alkavat 3.5.2021. HSY:n henkilökuntaa tulee silloin näkymään osuuskunnan toiminta-alueella. Töistä ei aiheudu haittaa vedenjakeluun.

Lisätietoja

Oskari Laine
Suvisaariston Vesiosuuskunta
Toimitusjohtaja
puh. 0207 614 430

Mikko Sariola
HSY
Vastaava putkimestari
puh. 0500 447 902